Hjem Visjon Timebestilling Taler Påmelding kurs og konferanser Kaliningrad Fadderordningen Kenya Medlem NETTBUTIKK

Boken Veien til Frihet


Boken foreligger også på engelsk.

Traumeterapi kurs

  • 36 undervisnings deler.
  • For deg som vil ha undervisning og engenutvikling.
  • For deg som vil lære for å hjelpe andre.

Kr. 8.100 for hele kurset eller kr 900 for 4 undervisningsdeler av gangen.
Kurset kan sees sammen med andre.
Betalingen gjelder for inntil 3 personer.
Oversikt over kurset:

Meld deg på her

Kontaktskjema

KONTAKT OSS

Conference The Kingdom of God with Fire and Power

Torsdag kveld / Thursday evening


Fredag formiddag / Friday morning


Fredag ettermiddag / Friday afternoon


Fredag kveld / Friday evening


Lørdag formiddag / Saturday morning


Lørdag kveld / Saturday evening


Søndag ettermiddag / Sunday afternoon


Søndag kveld kveld / Sunday evening