Informasjon om arbeidet

Rapporter

Grunnundersøkelser
for nye brønner 2018

Nyttårsbrev 2018   

Årsrapport fullversjon 2017   

Rapport fra Pokot Januar 2017